Begeleide intervisie: mét of zonder

Zonder
Kenmerkend voor intervisie is dat uitgegaan wordt van de in een team aanwezige kennis en kunde. Er hoeft geen kennis van buitenaf toegevoegd te worden. In de literatuur wordt aangeraden intervisie volgens een gestructureerd model te laten plaatsvinden ter voorkoming van de remmende werking van allerlei groepsprocessen. De praktijk leert dat met name bij teams met een complexere doelgroep en/of lager ontwikkelingsniveau dit niet altijd een afdoende beveiliging is. 
Bij begeleide intervisie is een ‘buitenstaander’ aanwezig als procesbegeleider. Om de structuur ook daadwerkelijk vast te houden en bovendien een positief leerproces op gang te brengen en te houden. Afhankelijk van vraag of problematiek van het team/de organisatie  kan dit uitgebreid worden met momenten van inhoudelijke input.

Mét
Afhankelijk van de vraag of problematiek van het team kan er input gegeven worden over de volgende thema’s, al of niet in combinatie:

  • -Reactiestijlen op complexe problematiek. Hoe reageren mensen op heftige patiëntenzaken gecombineerd met organisatorische stress? Welke effect heeft dit op de samenwerking. Wat is nodig om elkaar ook onder grote druk goed te blijven begrijpen zodat het werk beter en efficiënter kan worden verricht.
  • -Omgaan met stress uit het werkveld. Training in time management en stresshantering  kunnen het teamfunctioneren helpen verbeteren.
  • -In teamverband omgaan met dissociatieve stoornissen. Bij behandeling van complexe PTSS met dissociatieve verschijnselen loopt een team de kans verdeeld te raken. Hoe de eenheid als team te bewaken en hiermee een model voor de client te zijn.
  • -Inhoudelijke behandelthema’s en vraagstukken.
  • -Parallelprocessen: hoe te herkennen en wat te doen om en negatief effect te voorkomen.