Leiderschapsontwikkeling

Managementteam ontwikkelingstraject
Een managementteam is zo sterk als de onderlinge samenwerking. Is de samenwerking bestand tegen de in de zorgsector zo kenmerkende irrationele processen. Hoe verstevigt u uw team en optimaliseert u de synergie tussen bedrijfsvoering en people management.

Persoonlijk leiderschap ontwikkelingstraject
Voor beginnende leidinggevenden maar ook voor ervaren managers in een veranderingsproces. Onderzocht wordt wat de persoonlijke sterke kanten zijn, wat de lacunes. Een plan van aanpak op maat wordt gemaakt en vorm gegeven. Bepalend is hoe de vrager kan profiteren van leersituaties. Afhankelijk daarvan wordt de leerweg met bijbehorende methodieken gekozen. Oefensituaties met of zonder acteur zijn mogelijk.

Leiderschap aan professionals in de zorg
In toenemende mate worden managers voor zorginstellingen aangetrokken uit het bedrijfsleven. Een zakelijke, bedrijfmatige benadering in zorginstellingen is van belang. Vanwege de schaalvergroting maar ook om te kunnen voldoen aan eisen van de overheid. Frustrerend is echter het ongrijpbare, soms haast onbestuurbare element wat de zorgsector kenmerkt. Hoe ervaren andere managers dit, wat helpt in de praktijk, wat niet. Een traject gericht op leren door nieuwe inzichten en kennis in combinatie met inzicht in eigen competenties en feedback van anderen.
Zie hiervoor tevens: www.rinogroep.nl Centrum voor Leiderschapsontwikkeling

Leiderschapsstijlen: persoonlijk excelleren met behulp van EMDR
Persoonlijke competenties kunnen versterkt worden met behulp van EMDR. Ook eventuele blokkades (spreekangst, writhersblock) kunnen hiermee worden opgelost. Voor informatie verwijs ik u naar http://www.emdr.nl